top of page
Search

Wap Bezwen Kredi pouw avanse

Pou nou tout ki rete Etazi ak Kanada oubyen an Erop, ki anvi ouvri gwo biznis, ki anvi envesti nan kay, nan apatman ak tout diferan pwojè ki ka edew fè rèv ou avanse. On bagay okenn lot moun pap janm diw avan li two ta se ke, ou paka fè anyen nan peyi sa yo siw pa gen BON KREDI. Anyen ditou. Kisa ki kredi?


Kredi se 3 nimewo ki dekri ki konpetans ou genyen nan remèt moun lajan ou prete. Nimewo sa yo komanse depi 300 a 850. Gen on pakèt sistèm yo itilize pou vini ak nimewo sa. Nimewo sa jis di ke si on bank pretew lajan èske wap remèt li alè, ak enterè janw dwe fèl la. Sa enpotan paske siw vrèman vle fè biznis wap bezwen prete kob, anpil kob. Fok ou gen kredi pouw fè sa. Pou nou ki pa konn sa kredi ye, chache konnen, siw fenk rive USA oubyen Canada e ou gen aspirasyon biznis chache kijan pouw grandi krediw. Nimewo wap eseye rive ladanl la se 700+. Depi krediw pi piti ke 700 sa ou ap gen on pakèt barikad nan chemen ou.


Ayisyen nan peyi sa yo toujou diw ACHTE TOUT BAGAY CASH. Ki vledi pa dwe okenn moun lajan. BULLSHIT. Yo pa konn de kisa yap pale. Paske yo menm kredi yo pa bon. Oubyen yo pa genyen di tou. Chache kijan pouw grandi krediw depiw gen plis ke 18an. Paske avan yo tcheke ki valè lajan ou gen sou kanè bank ou yap mande tcheke krediw avan.


Sa se menm prensip peyi Eropeyan yo itilize tou. Pou nou ki pa viv amerika. Malgre sistem pa yo wa diferan. Yap toujou bezwen konnen si wap remèt yo lajan ou prete ya..


Koubyen tan ou pèdi chak semèn?

90 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page