top of page
Search

Premye bagay wap bezwen fè pouw sispann pase Mizè...

Petèt ou pa gen lajan nan menw, ou rete kay moun kap fout ou malonèt, ou paka al lekol, oubyen wap soufri ak vye maladi (yo di se djab kap manjew :0). Fot kiyes sa ye?

Gen anpe moun ki ka di ke" se paske moun pa vle edew, paske anbasad ab baw refi, paske politisyen ayisyen se volè, oubyen paske se zenglendo ". Men frèchman, rezon ki fè wap pase mizè jodi ya se paske ou gen on mantalite VIKTIM.


Viktim toujou wè ke tout sa ki pase yo,byen ou mal, se rezilta sa lout moun fè oubyen pa fè. Men lè Bondye te fèw, ou te poukont ou. Pou ki rezon ou panse fok ou depann de lot moun pouw okipe tèt ou?

Aprann pran responsabilite pou tout sa kap pasew, sa se premye bagay wap bezwen fè pouw sispann pase mizè.


Peze sou sa ->->->->Pa Gen Asansè Sou Wout Siksè Ya


PA BLIYE ABONE AVEK EMAIL OU POUW TOUJOU JWENN MESAJ NOU YO


75 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page