top of page
Search

Poukisa Plis Moun Pa Antre Nan Biznis??

Pifò nan nou konnen ke, fason ki pi fasil pou nou avanse nan eta finansyè nou se pou nou ouvri on biznis. Men rechèch montre ke se sèl 13.3% moun ki ouvri biznis, tout lòt yo ap travay pou lòt moun. Pou ki rezon sa ye?


Premye man, e pa tout moun ki gen ekspoze a antreprenarya.

Gen de moun, lide ouvri on biznis pa janm pase nan tèt yo. Depi yo piti, yo wè tout moun nan lavi yo te travay, oswa ap travay, pou yon lòt moun e konsa yo te kondisyone. Yo panse ke vin on anplwaye se sèl chemen an pou yo. Pa vrèman gen moun ki pou ouvri lide yo pou yo wè pi lwen.


Dezyèmman, pi fò moun pè pran risk kòmanse.

Kòmanse yon biznis se yon gwo risk - pafwa li pa travay, epi pafwa li travay plis ke janw te ka imajine. Men ou pap janm konnen si'w pa komanse. Anpil moun se pè ki fè yap pase mizè jodi ya. Yo gen gwo lide biznis, men yo pa pran aksyon pou yo kòmanse. Yo toujou ap rete tann on jou ideyal, ki pap janm vini. Pandan yo menm, ap fè kapon, gen on lòt, ki koure ak ide ya. Lè yo wè sa ap mache pou moun sa a,yo toujou di menm bagay la "sim te konnen".


Ki biznis ou te ka kòmanse travay sou li jodi ya?


Kisa On Foumi Ka Aprann Ou?

Tcheke Liv Tonton Bouki ekri

Pa bliye abone sou sit la pou'w rete branche


129 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page