top of page
Search

Poukisa Ou Paka Frekante Kokorat Si'w Vle Grannèg

Motivasyonèl oratè Jim Rohn famezman te di ke nou se mwayèn senk moun nou pase plis tan avèk yo..Kisa sa vle di?


Si ou gen on baz kokorat wap angawout avè yo chak jou, Kisa ou ye? Se Kokorat ou ye..

Prensip sa senp. Moun ou frekante se moun sa yo ou vini. Pou ekzan, si ou nan ou baz volè, chans pou ou menm ou pa nan volè vrèman minim.


Sa vle di ke, si ambisyon'w se pouw avanse nan lavi ya, pa al pote kòw ba moun ki pa gen menm vizyon wan. Jan yo panse, ak jan yo aji ap negativman enfliyanse aksyon ou pran. Wap toujou bezwen lòt moun pouw avanse. Men, ou ka pa jwenn moun ki ka vrèman ede'w nan anviwonman ou ye kounye ya. Ki vle di, fè sa ou gen pouw fè pou'w fè lòt zanmitay...


Pa kite Kokorat kenbe'w atè...

Diferans jan granneg ak malere panse?


Pa bliye abone sou tontonbouki anba paj la ak Email ou.

Nou gen on ti liv deyo, tchecke li nan Boutik la.

Swiv nou sou INSTAGRAM ak TWITTER
183 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page