top of page
Search

Pa Kite Relasyon Kanpe Rèv Ou

Gen on pakèt nan nou ki teka pi avanse jodi ya si nou pat marye. On move Maryaj ka negativman enfliyanse siksè ou. Si moun ou marye avèl li ya, moun sa kap leve dèyè do'w chak jou, pa kwè nan rèv ou, pa kwè nan sa ou anvi akonpli, e pa pataje vizyon ou genyen, li paka itil ou anyen.

Pou egzanp, si vizyon'w se pouw grandi on biznis, pou'w rive finansyèrman endepandan ( ki vle di ou sispann travay pou lòt moun), men mari'w oubyen madanm ou pa panse konsa. Sa a ap kraze konfyans ou. Si ou gen aspirasyon milyonè, ou anvi manje fwomaj, men mari'w se manba li konnen,, li pa itil ou anyen. Kisa pou'w fè nan sitiyasyon sa?


Vin on Milyonè pa fèt pou tout moun. Se sa fè gen plis malere ke boujwa Si mari'w oubyen madanm ou pa ka sipòte'w, al chache on lòt ki ka ede'w. Prensip sa senp. Jiz paske yo menm yo pa gen konfyans nan tèt yo , pa vle di ou dwe menm jan...


Pa kite laj domine sou wout avansman ou??

Pa bliye abone sou sit la

166 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page