top of page
Search

Pa Bliye Amizew Sou Wout Lan

Si objektif ou se siksè finans , oubyen gen yon karyè ranpli, ki ap edew viv yon lavi kè kontan, wap toujou bezwen fè anpil sakrifis pou rive la. Siw wè ou gen tan pouw al nan tout bal, nan plaj, nan tout vye cinema, kominyon, oubyen ou legliz chak jou, konnen ke ou poko vrèman deside pouw avanse.

Malgre tou, fok ou toujou jwenn jan pouw amizew nan wout lan. Ki vle di, malgre fok ou travay vrèman di, plis pase ou panse wap travay kounye ya, fok ou bay tèt ou on ti soulajman de tanzantan. Menm siw se malere, gen on mwayen ou ka soulaje tèt ou. Pa panse fok ou gaspiye lajanw pa genyen pouw fè sa.


Sa enpotan paske, ou pa vle ou rive akonpli tout sa ou te vle, epi ou vrèman depresif, paske ou pat pran tan pouw jwi laviw sou wout lan...


Li atik sa tou:

Chache yon KONSEYE ki ka edew


56 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page