top of page
Search

Ou te ka Milyonè si'w pat jwe bòlèt?

Pifò Ayisyen mwen konnen nan jwe bòlèt. Rezon yo jwe, se paske yo panse se sèl fason sa yo ka fon ti avanse finansyèlman. Dapre lotri USA, chans moun sa yo pou genyen mega milyon dola pri ya a, se 1 nan 302,6 milyon moun. Sepandan, gen moun ki fè lavi yo ap jwe bòlèt. Yon lòt atik Ameriken mansyone ke moun ki fè $13,000 oswa mwens o zetazini depanse 9% nan revni yo sou tikè lotri. Ki vini soti nan apeprè $1.170 pou chak ane.


Ki sa ki ta rive si yo deside envesti lajan sa a olye pou yo achte tikè lotri? Ann panse si yo te kapab jwenn 9% anyèl retou pou 50 ane? Yo tap gen $ 1,146,271.65 jodi ya.


Olye ou jwe bòlèt ak lajanw, ki lòt aktivite ou teka fè avè li ki ka edew avanse? Se konsa granneg panse...


Aprann ak Tonton Bouki kijan pouw kòmanse envesti lajan bòlèt ou yo?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-pa-konn-envesti


PA BLIYE ABONE (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POUW KONTINYE JWENN TOUT MESAJ TONTON BOUKI VOYE...

253 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page