top of page
Search

Ou Paka aprann Fè lajan sou ban lekòl?

Gen yon pati nan sosyete ya ki panse ke, sèl fason pouw avanse, se pou'w fè gwo etid nan gwo inivèsite. Gen on lòt ki panse ke, al nan inivèsite se tan gaspiye. Kiyès ki gen rezon?


Repons lan depann de kisa ou vle akonpli. Si depiw piti se doktè ou vle ye, fòk ou ale lekòl. E fòk ou fè dè zane 10 a 15 zan ap etidye. Ou pa vrèman gen le chwa. Men si ou anvi vin doktè pouw fè lajan, al fè 15zan lekol pap ede'w anyen. Premye rezon wan se paske ou ka dekouraje depi nan wout paske li ap pran twop tan. Dezyèm man se ke, dokte pa vrèman fè kòb ou panse ya. Wi, yo fè lajan plis pase anpil moun. Men yo toujou fè pati klas mwayèn nan.


Lè nou menm nan tonton bouki diw grandi vizyon'w pouw fè gwo lajan, nou anvi'w panse de Milyon. Doktè pa Milyonè.


Pou'w rive nan seksyon milyonè fòk ou jwenn moun ki DEJA MILYONè, epi imite tout sa yo fè. Jan yo panse, jan yo aji, ki kalite edikasyon yap chache, ki kalite moun yo frekante.


Ou pòv paske se edikasyon jeneral ou gen sèlman?

Pa bliye abone sou sit la

tcheke www.vachti.com si ou anvi grandi cheve'w

183 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page