top of page
Search

Ou malere paske ou pa konprann l' Efè Konpoze

Updated: Jun 18, 2020

Menm si ou konnen sa, ou pa, l'efè konpoze toujou ap travay nan lavi ou tout tan. Ou tou senpleman gen chwa pou ou pwofite de li, oswa sèvi avèl pou'w detwi sante, richès, ak relasyon ou geyen.

Efè konpoze a se lide ke ti aksyon konstwi sou tan. Sa vle di ke tout sa ou fè jodi ya ou gen pou wèl demen kanmèm. Imajine ke ou te gen chwa pou'w pran $ 1 milyon dola kounye a oswa yon sèl pyès lajan ki double nan valè chak jou pou 31 jou? Kisa ou tap fè?


Si ou te pran pyès lajan, ou tap gen $ 10,737,418.24 nan 31èm jou wan ...Problèm ki genyen yan se ke, malere pa vle tann tout tan sa a. Kifè ke, pi fo moun pito pran $1 milyon dola, malgre yo te ka fè 10 fwa plis nan 30 jou, si yo te pasyan. Se konsa, malere kontinye nan vi yo. Yo bezwen wè rekonpas tout bagay jodi ya oubyen yo pa janm fèl.


Grannèg menm konnen ke, yo ka oblije travay di pou dè zane san yo pa janm wè rekonpans lan. Men yo konnen ke, YON JOU, sa va retounen.


PA BLIYE ABONE SOU TONTON BOUKI. NOU GEN ON TI LIV KI AP VINI NAN FEN MWA SA A, RETE BRANCHE POU SA.


Pa bliye swiv nou sou Twitter https://twitter.com/bouki_tonton


Grannèg Grandi Konensans you Chak Jou, Malere Fè'l Le Yo Gen Ijans?

https://www.tontonbouki.com/post/grann%C3%A8g-grandi-konensans-you-chak-jou-malere-f%C3%A8-l-le-yo-gen-ijans165 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page