top of page
Search

Ou malere paske ou pa konn envesti?

Si’w konn abitye li atik nou yo, ou ta dwe deja konpran ke malere pa vle di vale kòb ki nan pòch ou, men vale konesans ki nan tet ou. Sa vle di se janw panse ki fe ou malere. Gen on paket moun, tankow, ki komanse nan povrete ki fini boujwa. Se pa pa ere sa fet, se jan yo panse ak jan yo aji ki fel. An nou aprann on lot prensip

Malere renmen sere kòb jis pou yo di yo gen kob. Le kob la chita trop yo pa jwenn anyen pou yo fe avel, yo boulew nan plezi ak na fe moun we. Boujwa sere kob pou yo fel travay. Siw panse de sa, kob ka travay 24 sou 24, 365 pa ane. Lajan pa janm boke, li pa janm plenyen.

Sa pou ou fe, se pou ou chache apran kijan pou ou envesti nan kote ou rete ya. Siw rete ayiti, sistem moun ki a letranje ka pa mache pou ou. Premye bagay ou gen pouw fe se chache on moun ki gentan ap fe kob nan envestisman epi pase tan aprann nan men yo. Se jan sa ki pi fasil. Oubyen ou ka aprann nan liv. Sa pa vle di tounen lekol. Nenpot kijan ou komanse ya, wap oblije envesti nan tet ou avan.

Kontinye rete branche (SUBSCRIBE) sou Tonton Bouki anba paj la, pou nou apran envesti lakak ou laba.

Aprann ak tonton bouki kijan pou ou fe ekonomi depi jodi ya.

https://www.tontonbouki.com/post/konbye-ou-touche-ou-konbye-ou-rete


252 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page