top of page
Search

Ou malere paske ou nan tout sòs?

Malere gen mantalite magi. Ou konn tande yo di magi nan tout sòs, se konsa malere ye. Yo espesyalize nan tout bagay. Yo politisyen, yo doktè fèy, yo bòs mason, yo diplomatik, yo nan biznis, epi yo bòkò. Tout bagay pou fè lòt moun panse se konesè yo ye. Grannèg lan menm pa vrèman okipe tèt li de sa. Grannèg espesyalize nan 1 ou 2 bagay pa plis.


Pou ekzanp. Lè on malere ap ouvri on magazen. Wap wè lap vann tout kalite bagay anndan'l. Mango, kleren, kostim, epi bòlèt. Yo fòw konnen, yo gen tout sa ou gen bezwen. Grannèg lan menm, wap jwenn sèl kostim li vann nan magazen li yan. Ou ka pa menm jwenn tout kalite kostim, ou ka wè se kostim pou moun ki pral marye sèlman li genyen. Malere ya panse se yon avantaj li ye, lè lap bwase nan on pakèt pwojè. Pwoblèm lan se ke, sa pa ba li tan pou li vrèman metrize chak domèn li antre la dan'l. Ki vle di, li pa konn anyen. Men pou grannèg lan, depi on moun panse maryaj, se de magazen li yan yo panse. Se la yo voye fanmi ak zanmi yo paske yo konnen ke li metrize kostim maryaj.


Menm jan tout, sispann panse fòk ou foure tèt ou nan on pakèt domèn pouw avanse. Si se bòlèt ou vann, rete nan bòlèt e wè kijan ou ka grandi biznis lan. Pa panse fòk ou vann kleren tou, paske se sa tout lòt moun ap fè. Si se agronòm ou ye, pa vann tèt ou pou enjenyè. Kontinye espesyalize nan youn ou de domèn, sa ap bay moun plis konfidans nan valè ou genyen, gade kijan sa va edew vanse.


(SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POUW ABONE..EPI PATAJE MESAJ SAK AK TOUT FANMI/ZANMI LI KA EDE...


Aprann ak Tonton Bouki yon fason pou'w metrize spesyalite ou?https://www.tontonbouki.com/post/val%C3%A8-lanja-ou-f%C3%A8-depann-de-val%C3%A8-liv-ou-li
114 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page