top of page
Search

Ou malere paske ou mache Legliz Tròp?

Avan ou kritike sa'm pral di ya, poze tèt ou kesyon sa: ki kalite moun ki mache nan legliz ou wa? MALERE. Oui, on bann malere k'ap fè bri, lage kò yo atè, mande Bondye pou lajan, sante, ak opòtinite. Men se sèl sa yo konnen, vin fè bri legliz pou fè moun wè. Lè ou etidye moun sa yo, wap reyalize ke anyen pa janm mache pou yo, paske you pa fè anyen deyò legliz la. Malere k'al legliz toujou di'w deyò wa pa gen anyen, men yo janm ouvri pòt la pou yo gade.


Pa ba tèt out manti. Si'w mande Bondye pou la sante. Eske ou pa panse pou diminye valè griyo ak pikliz wap manje chak aprèmidi ya, epi kòmanse fè yon ti spò. Si'w mande Bondye pou opòtinite, eske ou pa ta dwe mete kòw nan lari chache pou sa. Sou'w mande Bondye pou lajan, men ou fè tout jounnen yan ap gade televisyon, ki kote lajan sa pral soti.


Grannèg lan ale legliz tou, men li pa fè lavi li legliz. Ou paka legliz chak jou, epi panse ke tout bagay va mache pou ou. Se sa ki la diferans. Mete kow nan lari


Aprann ak Tonton Bouki, ki diferans LaFwa ak Kwayans gen sou malere ak boujwa

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-w-pa-gen-lafwa

...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
136 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page