top of page
Search

Ou malere paske ou frekante malere?

Gen yon pawòl ki di: ou se mwayèn nan senk moun ou pase plis tan an ak. Kisa sa vle di?


Sa vle di ke, tout moun nan lavi ou konte. Boujwa pa frekante malere. Si 5 moun ou pase plis tan avèk yo se malere yo ye, ou pa fouti grannèg. Jan yo panse, jan yo aji, jan yo pase tan yo, se tout abitid sa yo wap genyen. Si tout zanmi'w ap pase mizè, lap difisil pou ou wè, oubye men panse ak on lavi miyò.


Ki vle di, si'w ta renmen grannèg, kite grapyay zanmi ou yo dèyè. Epi komanse frekante moun ki pa nan sèk ou. Zanmi yo ka pa renmenw pou sa, men kite mele'w.Aprann ak Tonton Bouki kijan pou kòmanse chanje panse malere ou?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-pa-pou-sak-nan-p%C3%B2ch-ou-men-pou-sak-nan-t%C3%A8t-ou


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
166 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page