top of page
Search

Ou malere paske ou fè tròp ekonomi?

Depi’w piti yo toujou di’w fòk ou ekonomize lajanw. Men yo pa janm di’w poukisa. Gen moun ki di se pou lè ke gen move tan. Oubyen si ou pèdi djòb ou ak bagay konsa. Men sa se pa vrè rezon wan. On sel rezon ou dwe ekonomize lajan, se pou ou ka envesti. Envesti vle di, mete lajanw nan yon sistem ki ap fèl fè pitit pou ou imedyatman. Pwen sa vrèman epòtan. Si’w envesti, epi se jis nan 5 a 10 zan wap we retou wa, gen yon pwoblèm.

Lè ou Ayiti, sa ka vle di, achte tè pou vann. Achte kay pouw mete nan lwaye, oubyen menm ouvri on biznis. Si ou viv a letranje, ou ka ap bezwen pran yon diferan apròch pou kijan ou pral envesti kòb sa men fòk ou fèl. Kite kob chita la bank, ou anban on matla pap fè anyen pou ou. Mete’l nan lari pou’l travay.


Kontinye rete branche, epi abone (SUBSCRIBE) sou Tonton Bouki anba paj la, pou’w aprann kijan pou’w envesti.

Aprann ak Tonton bouki kijan pou ou fè ekonomi depi jodi ya.

https://www.tontonbouki.com/post/konbye-ou-touche-ou-konbye-ou-rete143 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page