top of page
Search

Ou Malere Paske ou Egoyis?

Malere yo panse richès rezève pou moun ki gen chans. Grannèg panse se pou moun ki fè lavi miyò pou lòt. Panse sa voye yon gwoup al jwe bòlèt, epi lòt lan al travay di.

Li pran anpil efò pou fè lajan. Efò sa fè la diferans ank moun ki rich ak moun ki pòv. Menm jan, moun ki ap redi rete pov paske yo pè fè lajan. Yo pa janm ba tèt yo chans panse ke on jou yo ka gen tout sa yo bezwen. Yo ba tèt yo manti ke fòk yo ta fè on twò gwo sakrifis, oubyen vann tèt yo ba lougarou pou sa rive. Yo panse si yo ta rive, moun ap rayi yo, oubyen ap pale yo mal. YO GENTAN RAYI'W E AP PALE'W MAL DEPI JODI YA, KITEMELE'W.

ABòNE (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AVEK EMAIL OU,.


Ou malere paske ou pa konn rezoud pwoblèm?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-pa-konn-rezoud-pwobl%C3%A8m

201 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page