top of page
Search

Ou malere pa pou sak nan pòch ou, men pou sak nan tèt ou.

Updated: May 17, 2020

Malere panse "banm al lekòl pou'm ka vin on doktè poum ka fè gro lajan." Grannèg lan panse "banm ale lekòl pou'm ka achte on lopital pou'm ba doktè travay pou yo fè." Eske ou wè diferans lan? Se pa tout grannèg ki kòmanse ak kòb, men yo tout kòmanse ak on gwo lide. Ou malere pa pou sak nan pòch ou, men pou kisa'k nan tèt ou. Aprann ak Tonton Bouki kijan pou'w gen gwo lide? https://www.tontonbouki.com/post/val%C3%A8-lanja-ou-f%C3%A8-depann-de-val%C3%A8-liv-ou-li

...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
173 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page