top of page
Search

Ou malere pa erè, men ou rete pòv pa komisyon?

Ou pat vrèman gen la pawòl nan ki fanmi ou peyi ke ou fèt. Si'w te kapab, m'kwè ke nou tout tap mande Bondye pou yon lavi miyò depi avan nou fèt. Men, si ou fèt Ayiti ou se yon malere, sa se reyalite ya. Men paske ou fèt malere pa vle di se sa destine ou ye. Koubyen moun ou konnen ki fèt nan mizè eki grannèg jodi ya? Kisa yo te fè diferan de ou menm ka'p redi chak jou?


Grannèg rich paske yon jou, yo te deside pou yo rich. Se la tout bagay komanse. Sa vle di ke, jan yo panse ak jan yo aji, tout se sou fòs pou yo fè lajan. Yo fè lajan on priyorite. Menm jan tou, ou jis bezwen deside pou'w rich! Pa pran okenn non pou repons! Pa bay vag!

Ou pa ka senpleman trete "vin rich" kòm yon plezi, oswa yon bagay ke ou pral jis eseye pou wè sa ki rive. Li pa travay konsa. Moun rich yo dedye a fè tou sa li pran pou fè lajan epi kenbe li! Ou bezwen fè menm bagay la.


ABòNE (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AVEK EMAIL OU, POU APRANN AK TONTON BOUKI KI PREMYE BAGAY WAP BEZWEN FE POU'W RICH.

Moun rich konn kijan pou yo ekonomize, kontinye aprann ak Tonton Bouki kijan sa fet: https://www.tontonbouki.com/post/konbye-ou-touche-ou-konbye-ou-rete132 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page