top of page
Search

Ou ka vin grannèg si'w ka reponn kesyon sa???

Travay se delivrans. Plis ou travay, plis ou gen chans. Gen on rechèch ki montre ke 80% moun ki milyonè jodi ya te kòmanse a zero. Ki vle di, yo te kòmanse nan menm nivo avèk ou.


Malere fè tout tan yo ap travay di sou bagay ki pap janm ede yo avanse. Chak maten yo leve mete deyò, retounen jis aswè san rezilta. Rezon wan se paske yap travay di pou fè lòt moun rich. Pifò moun travay 40è de tan chak semèn. Men si semèn nan gen 160è ladan'l, kisa ou fè ak rès 120è de tan ki rete ya? Grannèg la grannèg jodi ya paske li te aprann kòman poul jere tan sa...


OU KA ACHTE ON LIV TONTON-BOUKI POU 1$ SELMAN, TCHEKE BOUTIK LA...

https://www.tontonbouki.com/online-store


Aprann ak tonton bouki kijan pou'w jere tan'w ?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-w-pa-gen-tan


Pa bliye abòne sou sit la pou'w rete branche.


Sipote Mesaj nap eseye pataje yo pa kite on kòmantè.


Tcheke tonton bouki sou Twitter ak Instagram


200 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page