top of page
Search

"M'ap rich oswa m'ap mouri eseye."

Updated: Jul 6, 2020

Rezon ki fè pi fò moun pa jwenn sa yo vle nan lavi ya, se paske yo pa konnen ki sa yo vle. Moun rich yo totalman klè ke yo vle richès. Yo san fèmaj nan dezi yo. Yo konplètman angaje nan kreye richès. Osi lontan ke li legal, moral, ak etik, yo pral fè tou sa li pran pou yo gen richès.


" Definisyon"angajman" se "konsakre tèt ou san rezèv." Sa vle di: rete vanyan, kenbe di; bay 100 pousan nan tout bagay ou fe ki ka ede'w rive akonpli richès. Se sa moun rich yo fè. Yo pa ba tèt yo eskiz, e yo pa dako ke echèk se yon opsyon. Lè yo leve lè maten yo jis konnen ke "Mwen pral rich oswa mwen pral mouri eseye."


TCHEKE LIV TONTON BOUKI EKRI, KLIKE LA https://www.tontonbouki.com/online-store

APRANN DIFERANS MANTALITE MALERE AK BOUJWA?

https://www.tontonbouki.com/post/tim-tim

88 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page