top of page
Search

Move zabitid Malere Genyen

Gen on pawol ki di, si ou fèmen on malere kap viv nan lari ak on boujwa ki gen tout sa li vle, nan on menm chanm pandan 10zan, yo pap janm ka zanmi. Kisa sa vle di?


Men si ou dako avèk sa ou pa, gen plis diferans ant moun ki pov ak moun ki rich, ki depase valè lajan yo genyen. Lajan se sa moun wè, men pi gwo diferans lan se nan ki KALITE MOUN YO YE. An pran on ti moman, poun aprann de 3 abitid malere genyen ke grannèg pa genyen...


1. Dèt.

Tout moun gen dèt, ni malere ni grannèg. Diferans lan se nan tip dèt la. Malere prete lajan poul manje, achte vye objè poul fè moun wè tankou machin, bèl kay li pa ka peye avèk choz kèlkonk. Grannèg prete lajan pou yo fè plis lajan. Yo prete lajan pou yal investi.


2. Zanmitay

Malere frekante malere tankoul oubyen ki pi mal pasel. Grannèg kap fè milyon wan pa frekante moun ki nan menm nivo avèl. Si se 10 million li genyen, li fè zanmitay ak moun ki gen 20 milyon. An mwayen poul ka kontinye aprann.


3. Edikasyon

Malere panse fok li chita sou ban lekol poul ka al jwenn on boulo. Grannèg panse, fok li al kreye yon biznis poul ba malere sa on djob poul ka travay pou li, lè li fin fè tout tan lekol sa. Ki vle di lap itilize konesans ou poul anrichi tèt li.


Panse de ti diferans sa yo jodi ya..


Li atik sa tou: Kijan Pouw Rich Siw Pat Fin lekol?
139 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page