top of page
Search

Malere swete tèt yo Bòn Ane, Grannèg swete tèt yo Bòn Joune?

Se lè premye Janvye rive malere kòmanse fè plan pou tèt yo. Yo swete pou ane ya chanje. Pou yo fini lekol. Fè lajan, envesti tout bagay sa yo. Yo fè tout jounen yan ap pale'w kijan tout bagay pral miyò. Men depi soup joumou wan fin poze nan vant yo, yo retounen fè menm bwasman yo abitye fè yo, ki toujou ba yo menm rezilta. ANYEN PA JANM CHANJE. YO TOUJOU RETE PòV.


Grannèg lan menm, depi'l pantan nan dòmi, li kòmanse planifye jounen yan. Depi sou ti mòso pen ak kafe ya, li gentan ap chache ki jan pou'l fè jounen yan on siksè. Lap chache mwayen poul ka fè on ti avanse devan. Menm si se on ti pa tou piti.


Ki la diferans? Diferans lan se, grannèg pa okipe yo de Ane kap vini, ou Ane ki te pase, yo okipe tèt yo de Jounen yo genyen jodi ya. Ki vle di, yo pa mande tèt yo sa ane ya pral bay, men kisa jounen yan pral bay. Yo kontinye brase chak jou, epi yo gade sa'l bay nan yon ane.


RETE BRANCHE, ABONE (SUBSCRIBE) ANBAN PAJ LA, EPI APRANN AK TONTON BOUKI KI ABITID GRANNEG GENYEN KI MALERE PA JANM FE.

Aprann ak Tonton Bouki, ki pigro abitid granneg genyen chak maten ki ka chanje la vi ou:

https://www.tontonbouki.com/post/aprann-ekri-vizyon-w-sou-papye-chak-matin-pou-w-avanse

128 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page