top of page
Search

Malere Pè Doulè

Pifò moun jis vle konfòtab. Konfò fizik, sikolojik, ak emosyonèl se objektif prensipal mentalite klas mwayen an (moun ki malere). Yo pa janm eseye mete tèt yo nan okenn pozisyon ki ka fè yo mal, menm si li tanporèl e ka ede yo avanse.


Moun na klas mondyal yo (Boujwa) aprann bonè ke vin yon milyonè pa fasil. Yo aprann ke yo dwe enkonfòtab pandan kèlke tan,lè y ap opere wout siksè yo. Yo konnen gen yo gwo pri pou yo peye pou ankonpli vizyon yo. Pri sa vini nan tout fom. Valè tan yo fè ap travay, sakrifis fanmi yo, yo pa pran konje. Yo jis mete tèt yo atè e kontinye mache wout yo.


Kisa ou ka sakrifye pou'w rive on siksè?

Si bò tèt ou Kale, Ou Chòv, Ou vle Fè Rasta ak Milatrès, tcheke Vachti.com, oubyen klike sou foto saPa bliye abone sou tontonbouki pou'w ka rete branche...

Malere panse lajan fèt ak Travay Di, Grannèg konnen lajan fèt ak Intelijans?


109 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page