top of page
Search

Malere konsantre sou Ekonomi, Grannèg Konsantre sou Envestisman?

Updated: Jun 18, 2020

Paske yo pa konn kijan pou kreye richès, malere toujou konsantre sou kòman pou yo pwoteje lajan yo genyen. Yo fè tout sa yo kapab pou yo pa gaspiye, oubyen pran okenn risk avèk ti kob sa a. Pandan ke. klas mondyal lan konprann enpòtans ki genyen nan ekonomize ak envesti, yo dirije enèji mantal yo nan direksyon akimile richès nan sèvi moun ak rezoud pwoblèm.


Lè yon koreksyon ekonomik rive, se malere ki plis soufri. Sa se paske yo oblije depann de ti kob yo te ekonomize ya pou yo viv. Pandan ke pansè klas mondyal yo soufri pèt menm jan tou, men yo byen vit vire atansyon yo sou opòtinite finansye ki prezante tèt yo nan sosyete an. Yon gwoup ap opere soti nan pè, lòt la, ki soti nan abondans.

Grannèg pa pè pran risk kalkile, paske yo konnen si yo pèdi yo ka fè li tout tounen. Yo kontinye envesti ak anpil sajès,E ou menm? Èske w plis konsantre sou ekonomize ti adoken oswa bati yon anpi? Petèt li lè pou yon chanjman.


Pa bliye, rete branche sou channèl lan, e abone ak email ou. Tontonbouki gen yo liv ki gen pou'l soti nan fen mwa a.


Pa bliye swiv nou sou Twitter https://twitter.com/bouki_tonton

Ou malere paske ou nan tout sòs?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-nan-tout-s%C3%B2s


106 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page