top of page
Search

Koubyen tan ou pèdi chak semèn?

Eske ou konnen ki valè minit ki genyen pa semèn?


Wi nou tout gen sèt jou. Men konbyen è de tan sa fè? Konbyen minit sa vin ye. Pi fò moun pa janm panse de sa. Espesyalman malere. Pa panse mwen pral diw konbyen li ye. Jis panse de sa. Siw travay 40è pa semèn.. Ou dò omi 7è chak jou. Ou gad tele 2è chak swa. Ou manje chak maten ak apremidi. Ou benyen 2 fwa pa jou. Konbyen tan ki retew. Kisa ou fè ak res tan sa a?


Grannèg konnen ke, si yo pèdi tout lajan yo. Yo ka refèl. Si yo tonbe malad. Yo ka geri. Si madanm ou mouche yo kite yo, yo ka ranplasel. Men, kote yo kite 10 minit gaspiye yo pap janm rejwenn li. Ki fe se TAN yo bay plis empotans. Pa lajan.


Kisa ou bay enpotans?


LI ATIK SA TOU: Fòk ou gen moun avèk ou...

79 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page