top of page
Search

Kijan Pouw Rich Siw Pat Fin lekol?

Si ou deside ke lekòl pa pou ou, kisa'w ka fè?. Kontinye aprann, se tou. Lekòl pa vle di ekidasyon. Siw vle vin doktè, avoka, enjenyè fok ou al lekol. Pa gen lot wout pou sa. Men si se pa sa ou wè pou tèt ou pa gaspiye tanw.


Menm jan ou ka aprann sou ban lekòl, se menm jan ou ka aprann lakay ou. Kijan ou ka fè sa? Tout bagay ou ta renmen aprann chita nan yon liv ap tann ou. An 2020 tout bagay sa yo sou entènet. Wap jis bezwen anpil disiplin ak aplikasyon. Lè ou lekol, ou gen pwofesè kap lage nan boudaw pouw etidye ak fè devwaw. Men lèw pa lekol, wap oublije chèf tèt ou. Wap oblije fose tèt ou aprann. Aprann li. Apran chache enfomasyon ou bezwen.


Si se ou biznis ou vle fè. Kèk se swa kalite biznis lan. Ou ka aprann li sou entènet jodi ya. Olye wap gaspiye tanw sou facebook, IG ak tout lot rezo sa yo. Pase on ti tan jwenn videyo sou Youtube ki ka edew aprann sa ou bezwen fè ya. Komanse depi jodi ya....


Fòk ou gen Vizyon de Kote'w Prale

102 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page