top of page
Search

Kijan pouw dirije on biznis?

Si ou poko li atik nou te ekri sou Kijan pow ouvri on Biznis an 2020 al lil kounye yan. Sonje premey bagay pouw fe se pou biznis ou wan fikse on pwoblem. Kelkonk sa pwoblem sa ye yan.


Ok an di ke ou gentan gen on biznis men biznis lan pa vle avanse. Ki sa ou dwe fe. Premye bagay se anko (KONNEN KI PWOBLEM) ou anvi rezoud lan. Apre sa fokalizew. gEn moun ki panse pou yo fe biznis fok yo vann tout bagay. Antre nan tout sos. Pa bliye, se pa magi ou ye. Jis jwenn yon branch ou konprann epi metreze li. Ki vle di, si se cheve ou konn fe, pa antre nan van savon, vann pat, ak tout lot bagay ki pa gen anyen poul fe ak sa ou te komanse yan. Sa sa vin fe moun pa ka konprann ki objektif ou..


On lot bagay wap bezwen fe, se chache konpayi ou ka aprann sou yo. Ki vle di, se se kola wap vann, koumanse etidye kisa Coca-cola fe. Kijan yo fel. Ki taktik yo itilize. Ou pa bezwen kraze tet ou vini ak nouvou prensip pou biznis lan. Jis kopye sa moun deja fe, epi gade kijan ou ka pi byen fel.


  1. Fokalizew

  2. Etidye lot biznis...

129 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page