top of page
Search

Grannèg pa travay pou lajan, lajan travay pou yo?

Updated: May 17, 2020

Sa se pi gwo konsèy ke lekòl pat janm aprann nou. Lekòl anplwaye'w pou pran tout edikasyon fòmal ou kapab epi pou jwenn on djòb ki peye'w pou konesans ou. Pwoblèm nan se, ou touche sèlman lè ou travay. Ou pa travay ou pa touche. Grannèg touche menmsi yo pa travay. Rezon ki fè sa, se paske lajan ap travay pou yo 24 sou 24. Lè yap dòmi, lè yo nan vakans, e menm lè yo mouri. Diferans lan se, yo fè investisman ak lajan yo te travay pou yo wa, jiskaske envestiman sa fè plis kòb ke trav yo genyen. Sa ka pran on pakèt ane avan li pase, men yo rete konsistan avèk plan yo pou jis li vin reyalite. Kijan ou ka komanse envesti?

Apran ak Tonton Bouki on jan ou ka envesti tan ou genyen: https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-w-pa-gen-tan


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
102 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page