top of page
Search

Grannèg konpran ke fè lajan se yon jwèt long?

Pou mete yon lòt fason, moun rich rekonèt ke richès pa fèt a la vitès. Li pa fèt de yon jou a demen. Men yo konnen ke prèske nenpòt moun ka vin rich tou dousman, si yo gen pèseverans ak pasyans. Konsèy la se pou ou kontinye travay sou objektif ou malgre li pran on pakèt tan, epi on jou ou ap reyalize objektif finansye ou yo.


ABòNE (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AVEK EMAIL OU, POU APRANN AK TONTON BOUKI KI FASON POU RIVE SOU OBJEKTIF OU?


Aprann ak Tonton Bouki kouman pou'w komanse etabli objektif ou?

https://www.tontonbouki.com/post/aprann-ekri-vizyon-w-sou-papye-chak-matin-pou-w-avanse

207 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page