top of page
Search

Grannèg aprann viv on vi Minim sou wout siksè yo?

Updated: Jun 25, 2020

Viv minim "Si ou achte bagay ou pa bezwen, ou pral byento vann bagay ou bezwen." - Warren Buffett


Pa minin, sa pa vle di ke moun ki pi rich ap viv nan yon ti kay pay ki pa gen okenn elektrisite, oubyen on kay ki pa meble. Sa senpleman vle di ke yo aktivman pratike on vi san eksè. Pandan yap bati richès yo, yo devlope abitid ki ede yo idantifye ki sa ki yon esansyèl ak sa ki se yon gaspiyay. An jeneral, menm lè yo kòmanse apresye lux tankou bèl kay, on nouvo machin, oswa kèk rad ki gen gwo mak; yo toujou rete nan mwayen yo. Tout sa yo se sakrifis yo ye, pou yo ka avanse.


Ki lux ou ka sakrifye pou'w ka avanse?


PA BLIYE ABONE ANBA PAJ LA POU'W RETE BRANCHE.

SWIZ NOU SOU TWITTER TOU : https://twitter.com/bouki_tonton


5 Kalite ki montre ou DEJA sou wout siksè?

https://www.tontonbouki.com/post/5-kalite-ki-montre-ou-deja-sou-wout-siks%C3%A8-2

81 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page