top of page
Search

Fòk ou responsap tèt ou pou'w milyonè

Malere toujou panse ke gen yon jou kap vinin, on bagay pral pase ki pral chanje tout vi yo, e fè tout rèv yo vin on relayite. Ki li se retounen lekòl, pèdi pwa, ouvri on biznis, oubyen fè lajan. Mantalite sa fè on pakèt moun ap chita rete tann. Gen sa kap tann Bondye, èzili, politisyen, gouvènman oubyen on boul bolèt. Epi gen anpil kap tann moun aletranje voye menm ba yo.


Pouw Grannèg ou paka fonksyone konsa. Yo konnen ke chita rete tann se tan gaspiye. Tout demach yo fè, gwo ou piti, se pou ede yo avanse. Vizyon yo genyen, mande pou yo pran risk chak jou. La diferans se ke, boujwa pran resposabilite siksè yo, epi nèg ak fanm kap pase mizè ya ap tann lot moun fèl pou yo..


PA GEN OKENN MOUN KAP VIN EDE'W. Se pa konsa lavi sa mache. Fòk ou kòmanse ede tèt ou avan, nan kèlkonk sitiyasyon ou ye. Si'w tonbe nan on twou, ou pa jis chita rete tan moun vin chachew, ou komanse fè tout saw kapab pou retire tèt ou avanw mouri. Se prensip sa a pou'w itilize chak fwa ou leve le maten. TOUJOU PANSE SE NAN OU TWOU OU, E CHACHE METE TèT OU DEYò.


Si'w Konnen on moun ak bò tèt Kale, on moun ki Chòv, vle Fè Rasta ak Milatrès, tcheke Vachti.com, oubyen klike sou foto sa
Pa bliye abone sou tontonbouki pou'w ka rete branche...

Malere Pè Doulè???

111 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page