top of page
Search

Fè yon Tablo Vizyon

"Fè yon vizyon. Li se kapasite nan wè envizib la. Si ou ka wè envizib la, ou ka reyalize enposib la."


On pakèt moun swete pou lavi miyo. Men lè ou mande you kisa lavi sa ye, yo pa vrèman konnen. Siw pa konnen ki kote ou prale, ou paka janm rive la. Benefis on tablo vizyon se ke li pèmèt ou fè egzèsis imajinasyon ou regilyèman. Sa vle di ke ou mete imajinasyon'w sou on tablo pou tout bagay ou ta renmen akonpli. Sa bon pou fè paske chak jou, sa fèw sonje poukisa ou leve jodi ya..


Ann gade on egzank"


Nan Tablo Vizyon sa wap wè ke dam sa: anvi vwyaje al Ostrali, pase tout egzamen lekol li, vin ansent, fè plis kob, marye, epi vin on pwofesè.


Menm jan avèk dam sa ou ka fè vizyon wan vrèman senp, oubye vrèman detaye. Mete kay rèv lan ladan'l, machin ou ta renmen kondi ya, valè kob ou ta renmen gen sou kont bank ou, nan ki peyi ou ta renmen vwayaje, moun ou ta renmen marye ya, pwofesyon ou ta renmen genyen yan, biznis ou ta renmen komanse ya. Siw gen gwo vant, Gwo kwis, mete konbyen pwa ou ta renmen pedi ladanl. Pa okipew si ou poko nan pozisyon pouw pran okenn aksyon sou objektif sa yo. Jis ouvri imajinasyonw..


Mete tout imajinasyon'w sou on tablo jodi ya. Epi gade kijan sa ka chanje vi ou..


Pa bliye abone sou tonton bouki anba paj la

Tcheke Liv Tonton Bouki Ekri ya nan BOUTIK LA, Sipote sit la

TIM TIM??
198 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page