top of page
Search

Fè LAJAN on Objektif

Rezon ki fè anpil moun pa gen on dola na bouda poch yo, se paske yo pa bal enpotans. Ki sa sa vle di?

Anpil moun di ke yo vle fè lajan. menm yo bay tout lot bagay epotans devan lajan. Yo pè pale de lajan ak moun. Yo pa vle pou moun panse se gran manjè yo ye oubyen yo gen move anbisyon. Yo pè di moun ki kalite vi yo tan renmen, ki kote yo ta remenm rete, vwayaje, sa yo ta renmen achte, sa yo ta renmen gen nan kont bank yo.


Moun ki milyonè, milyonè paske yo fè milyon on objektif. Lè yo leve le maten tout sa yo wè se kijan pou yo fè plis lanjan. Tout aksyon yo pran se pou fè kob antre nan men yo. Konpare ak ou menm kap pase mizè yan. Tout sa ou fè ou pèdi lajan sou li. Men de kout pete ou fè, ou pèdi kob sou li :).


Chanje aproch ou. Pa pè di moun ou anvi milyonè. Si yo rayiw pousa. Kitemelew. Pa pè panse de lajan. Siw pa gen lajan ou paka ede tèt ou, e ou pap ka ede lot moun..TCHEKE LIV TONTON BOUKI EKRI, KLIKE LA https://www.tontonbouki.com/online-store

APRANN DIFERANS MANTALITE MALERE AK BOUJWA?

https://www.tontonbouki.com/post/tim-tim

78 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page