top of page
Search

Ekonomize Pouw envesti, Pa ekonomize jis Pouw ekonomize

Li toujou bon lè on jwenn diferan mwayen pouw ekonomize kob ou e pa kitel gaspiye. Menm si, se 100 a 200$ ou ka mete apa chak mwa, nan kèlke mwa tout gen valè. Men on pwoblèm moun kap ekonomize genyen, se ke yo pa gen on plan dèyè ekonomi yap fè ya. Ki vle di, yap mete kob on kote, men se pa pou anyen yap fèl. Se pou yo jis gen kob lan chita la pou move tan. Si se move tan wap tann, move tan ap vin jwenn ou kanmèm. Ki vle di ke, si se pou ka ijans wap ekonomize yan, pwoblèm ap toujou vin nan boudaw poul fèw kraze ekonomi sa.


On diferan apwoch, se ekonomize pouw ka envesti nan tan kap vini yan Men si sa pran kèlke zane, nan 2-3 zan, wap konnen ou gen on kob nan menw pouw komanse biznis lan, pouw achte imobilye ak bagay ki ka retounen kob nan menw.


Avanw rich chache endepandans finansye


pa bliye abone sou sit lan


109 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page