top of page
Search

Chache yon KONSEYE ki ka edew

Youn nan rezon anpil nan nou poko rive kote nou vle yan, se paske nou pa konn ki wout pou nou fè, epi nou pa mande direksyon. Gen yon pawol ki di " ou pa bezwen reevante wout siksè ya, jis bati sou li." Kisa sa vle di?


Lap pi fasil poun eksplike sa a yon imaj. An di kew gen on ti kob nan menw ou anvi ouvri on izin Ayiti. Oubyen ou laba, ou anvi mete kob ou nan STOCK MARKET lan. Anpil moun, olye yal chache moun ki gentan konprann biznis sa yo, ki gentan gen eksperyans nan yo. Yo pito al pote boure, fè makak olye yo mande èd. Kifè nan de twa mwa, tout kob yo gaspiye, e yap plenyen ba moun.


Lè ou chache yon Konseye ki ka edew. Sa edew nan 3 jan 1. Ou ka gade kisa moun sa gentan akonpli, pouw wè si se vizyon sa ou gen pou tèt ou

2. Moun sa ka eksplikew ki demach pouw pran pouw fè wout paw lan

3. Ou ka aprann ki move demach yo te fè, kisa yo te aprann de li, pou ou menm ou pa fèl.


Pa foure tèt ou anba restavèg ki pa vlew avanse. Chache ou moun ki konpetan ki ka baw bon konsèy pouw pa fè kaka. Anplis, on moun, si yon jou ou rive pi reyisi pasel, ki pa pral lage maji nan boudaw, pou rayisman.


Pa bliye li: Fòk ou gen Vizyon de Kote'w Prale


73 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page