top of page
Search

Avanw rich chache endepandans finansye

Tout moun vle rich on jou. Men etap pouw rive nan nivo sa pap pase de yon jou ak lot. Youn nan etap ou ta dwe travay pouw ladanl se sa ki rele endepandans finansye.


Endepandans finansye vle di, ou rive on kote ou gen ase lajan kap vin nan menw sanw pa bezwen travay, pouw okipe tet ou, fanmiw, ak peyi tout bil ou chak mwa. Ki vle di, siw depanse 3000$ pa mwa pouw fe sa, ou gen on envesman kap baw 3500 garanti, ou endepandan.


Le ou rive nan etap sa, lap baw plis konfidans ak tan pouw jwenn lot mwayen pouw pwogrese. So, avanw chache milyone, chache kijan ou ka fe endepandans finansyen. Tout otan ou pa rive la, lap difisil pouw pwogrese...

Ali li atik sa : Move zabitid Malere Genyen


113 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page