top of page
Search

Al lekol sèlman paka fè'w grannèg?


Pi gro manti fanmi ak zanmi ba'w depiw piti sè ke fò ou pase sou ban lekòl pou ou ka fe lajan. Yo toujou diw fòk ou gen on fòm de metye pou'w ka rive. Men lèw vrèman gade moun kap kontrole peyi ya, se pa moun kite chita sou ban lekòl yo ye. Pandan nou menm nou lekòl poun vin Medsen, Doktè, Avoka, Enjenyè, moun sa you gentan nan lari ap bati entrepriz ki pral ban nou djòb.

Panse desa!! Li pran, pou pi piti, 12 zan pou vin doktè. Pandan wap etidye, on lòt menm gentan fè 12 zan nan lari ap travay poul bati lopital ki pral peyew la. Kisa ou panse desa?

M' pa di pa gen benefis lekòl. Pito ou gen on metye ke ou pa gen anyen ditou. Men, pa panse se sèlman lekòl ki bay konesans


...Pa Bliye Abòne (SUBSCRIBE) sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka aprann ki lòt mwayen ki genye si ou pat ale lekòl....

Aprann ak Tonton Bouki kijan pouw komanse avanse?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-pa-pou-sak-nan-p%C3%B2ch-ou-men-pou-sak-nan-t%C3%A8t-ou

135 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page