top of page
Search

5 Kalite Ki Montre'w Ke on Gen Pou Reyisi Nan Lavi Ya Si'w Pa Lage?

1. Ou ka adapte a chanjman. Ou gen pou'w reyisi si, Ou fleksib. Ou konnen kijan pou adapte'w ak chanjman kap fèt nan anviwonman ou. Si li mande pou'w leve a 2è di maten pou'w avanse, ou modifye lavi'w pou sa. Si'l mande pou'w tounnen lekòl, se sa ou fè. Si'l mande pou'w kite vakabon ak vakabòn sa kap gaspiye tan'w, ou fout li deyò san'w pa gade dèyè.


2. Ou pa abitye plenyen. Ou gen pou'w reyisi si, Ou rekonèt ke pote plent se enèji gaspiye, epi li pa pote ou solisyon pwodiktif nan sitiyasyon ou. Ou chwazi pou'w konsantre sou rezoud pwoblèm pito.


3. Ou konn jere tan'w. Ou gen pou'w reyisi si, Ou konn jere tan ou byen. Pa sèlman lè ou nan travay, men jan ou jere tan ou pa pase nan travay la pi enpòtan. Ou itilize tan ou efektivman pou ou ka akonpli objektif ou.


4. Ou ka motive pwòp tèt ou. Ou gen pou reyisi si, Ou toujou pran aksyon ak inisyativ san ou pa bezwen lòt moun pouse'w.


5. Ou pa janm ezite fè plis. Ou gen pou reyisis si, Ou pa pè travay di. Ou pa pè fè plis travay ke yo mande w fè. Ou konnen ke fè plis se yon opòtinite pou ou pratike plis, epi tou yon fason pou'w bati repitasyon ou a yon moun ki depandab.

Konbyen nan kalite sa yo ou genyen?


Nan fen mwa, Tonton Bouki Gen on ti LIV kap vini, rete branche pou sa. Pa bliye Abòne anba paj la..


Pa bliye swiv nou sou Twitter https://twitter.com/bouki_tonton


Sispann di moun problèm ou genyen?

https://www.tontonbouki.com/post/sispann-di-moun-probl%C3%A8m-ou-genyen


279 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page