top of page
Search

5 Kalite ki montre ou DEJA sou wout siksè #2

1. Ou renmen ede lòt moun... Ou gen pou'w reyisi si, ou toujou ap chache jan pou'w ede lòt moun viv on lavi meyò. Si ou pa gen moun ki ka depann sou ou, ou nan pwoblèm. Ou pa ka avanse poukont ou.


2. Ou pa kenbe moun sou kè ... Ou gen pou'w reyisi si, ou pa kenbe riz oswa nan rayi moun kif fè ou mal. Ou pran eksperyans lan kòm li vini yan epi on kontinye avanse. Ou pa chanje objektif ou paske moun pa dakò avèw oubyen ya'p pale'w mal.

3. Ou pa pè selebre siksè lòt moun... Ou gen pou'w reyisi si, ou kontan lè'w wè lòt moun ap fè demach pou yo avanse, paske sa ba ou motivasyon pou'w kontinye fokis. Ou konnen on jou kanmèm tan pa'w la ap rive.

4. Ou pran tout obstak kòm yon opòtinite aprantisaj... Ou gen pou reyisi, si ou pran tout defi ou rankontre tankou on opòtinite pouw aprann. Ou pa kite nenpòt ti bagay kite'w atè.


5. Ou antoure avèk moun ki vle avanse...Ou gen pou reyisi si, se pa sèlman kokorat, lijanboje ak MKT (malere kap trip) ou frekante. Ou gen moun ou ka depann de yo pou ba'w konsèy ak opotinite pouw fè wout la.

KONBYEN NAN KALITE SA YO OU GENYEN? PA BLIYE ABONE ANBA PAJ LA POU'W RETE BRANCHE... NOU GEN ON TI LIV KAP SOTI NAN FEN MWA SA A.


TCHEKE NOU SOU TWITTER: https://twitter.com/bouki_tonton


Ou malere paske ou nan tout sòs?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-nan-tout-s%C3%B2s191 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page